Coronavirus (Covid-19)

Belangrijk bericht aan de cursisten (Update 26/10/2020)

Wegens de verstrengde maatregelen in Brussel zullen de lessen op al onze vestigingsplaatsen in Brussel en Vlaams-Brabant ’s avonds om 21u stoppen.  De secretariaten sluiten om 21.15u.

Daarnaast wordt ook de herfstvakantie met 2 dagen verlengd. Nieuwe cursussen die opstarten op 9 of 10 november, zullen de eerstvolgende lesdag opstarten.


Het preventieteam van CVO Semper past daarnaast strikt alle regels toe die van kracht zijn.
Dit betekent dat: 

 • alle cursisten en leerkrachten tijdens de lessen en in alle gebouwen:
  • een mondmasker moeten dragen
  • hun handen moeten ontsmetten
  • afstand en circulatierichtingen moeten respecteren
  • bij ziekte thuis moeten blijven
 • de groepen beperkt worden tot max. 10 (uitzonderlijk max. 12) personen, waardoor: 
  • groepen boven de 10 personen afwisselend in contact en in afstand doorgaan met uitzondering van de opleidingen Mode, Koken en de praktijkgerichte vakken van enkele beroepsopleidingen.
  • groepen onder de 10 personen in contactonderwijs doorgaan (tenzij in code rood).
 • de totale bezetting van onze gebouwen hierdoor teruggeschroefd wordt tot +/- 50% van de normale capaciteit. 

Voor meer informatie kan je terecht op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-leerplichtonderwijs-blijft-in-code-geel of https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus.


Note importante pour tous nos étudiants (mise à jour du 26/10/2020)

En raison des nouvelles mesures en vigueur à Bruxelles, les cours de tous nos établissements tant en Région Bruxelloise que dans le Brabant Flamand termineront à 21h et les secrétariats fermeront à 21h15.

Par ailleurs, les congés de Toussaint seront prolongés de 2 jours. Les cours censés reprendre/débuter le 9 ou 10 novembre reprendront le jour de cours suivant.

En outre, 

 • tous les étudiants et enseignants pendant les cours et dans tous les bâtiments :
  • doivent porter un masque buccal
  • se désinfecter les mains
  • respecter la distance et les directions de circulation
  • rester chez soi en cas de maladie
 • Les groupes sont limités à un maximum de 10 (exceptionnellement 12) personnes :
  • Les groupes de plus de 10 personnes alternent entre des cours par contact et à distance, à l'exception des formations Mode, Cuisine et les matières pratiques de certains cours de formation professionnelle...
  • Les groupes de moins de 10 personnes poursuivent leur formation par contact (sauf en code rouge).
  • L'occupation totale de nos bâtiments est ainsi réduite à +/- 50 % de la capacité normale.

Important message to all students (Update 26/10/2020) 

Due to the curfew in the Brussels Capital Region as of Monday 26 October 2020, all classes in the Brussels region and Flemish Brabant will finish at 9 pm. The admin office will close at 9.15 pm. 

In addition, the autumn holiday will be extended by 2 days. New courses scheduled to begin on 9 or 10 November, will therefore start on the next day of class. 

In addition

 • When in class or in the building, all students and teachers must 
  • wear a face mask 
  • disinfect their hands 
  • respect social distancing and circulation plans 
  • stay at home in case of illness 
 • Groups are limited to maximum 10 students (exceptionally max. 12): 
  • groups of over 10 students alternate between classroom teaching and distance learning, with the exception of Fashion, Cooking and practical courses for vocational training. 
  • groups with under 10 students continue in the classroom (unless in code red). 
  • The total occupancy of our buildings will therefore be reduced to +/- 50% of normal capacity. 

 

Gepubliceerd op 26 oktober 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper