CVO Semper

Start schooljaar 20-21 in CVO SEMPER

CVO SEMPER start het nieuwe schooljaar zo veilig mogelijk.

Dit betekent dat: 

 • alle cursisten en leerkrachten tijdens de lessen en in alle gebouwen:
  • een mondmasker moeten dragen
  • hun handen moeten ontsmetten
  • afstand en circulatierichtingen moeten respecteren
  • bij ziekte thuis moeten blijven
 • de groepen beperkt worden tot max. 10 (uitzonderlijk max. 12) personen, waardoor: 
  • groepen boven de 10 personen afwisselend in contact en in afstand doorgaan met uitzondering van de opleidingen Mode, Koken en de praktijkgerichte vakken van enkele beroepsopleidingen.
  • groepen onder de 10 personen in contactonderwijs doorgaan (tenzij in code rood).
 • de totale bezetting van onze gebouwen hierdoor teruggeschroefd wordt tot +/- 50% van de normale capaciteit. 

---------------

CVO SEMPER commence la nouvelle année scolaire de la manière la plus sûre possible.

Cela signifie que :

 • tous les étudiants et enseignants pendant les cours et dans tous les bâtiments :
  • doivent porter un masque buccal
  • se désinfecter les mains
  • respecter la distance et les directions de circulation
  • rester chez soi en cas de maladie
 • Les groupes sont limités à un maximum de 10 (exceptionnellement 12) personnes :
  • Les groupes de plus de 10 personnes alternent entre des cours par contact et à distance, à l'exception des formations Mode, Cuisine et les matières pratiques de certains cours de formation professionnelle...
  • Les groupes de moins de 10 personnes poursuivent leur formation par contact (sauf en code rouge).
  • L'occupation totale de nos bâtiments est ainsi réduite à +/- 50 % de la capacité normale.

---------------

CVO SEMPER aims to start the new school year as safely as possible. 

 • When in class or in the building, all students and teachers must 
  • wear a face mask 
  • disinfect their hands 
  • respect social distancing and circulation plans 
  • stay at home in case of illness 
 • Groups are limited to maximum 10 students (exceptionally max. 12): 
  • groups of over 10 students alternate between classroom teaching and distance learning, with the exception of Fashion, Cooking and practical courses for vocational training. 
  • groups with under 10 students continue in the classroom (unless in code red). 
  • The total occupancy of our buildings will therefore be reduced to +/- 50% of normal capacity. 

Gepubliceerd op 26 augustus 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper