Kinderbegeleider baby's en peuters

Vanaf september 2020 start een nieuw leerplan voor de opleiding Begeleider in de kinderopvang. De opleiding wordt modulair georganiseerd. Een aantal modules worden voor de helft onder de vorm van werkplekleren aangeboden (bij deze modules is het aantal lestijden in onderstaand schema in een andere kleur gezet). 

Modules

Op zoek naar een speelse job met en voor kinderen?

Wat ga ik leren?

Als begeleider in de kinderopvang sta je in voor de begeleiding van kinderen tussen 0 en 12 jaar.  Je leert niet alleen wat de verzorgende aspecten zijn, ook hoe je kinderen stimuleert, hoe je met moeilijk gedrag omgaat en hoe je met ouders en collega's samenwerkt.   Na de opleiding kan je werken in de gezinsopvang, groepsopvang baby's en peuters, buitenschoolse kinderopvang en kleuterscholen.

Infomomenten

De eerstvolgende start is september 2020.

Registreer voor een van de infosessies:

-Maandag 8 juni om 18.30u

-Donderdag 18 juni om 9u

Voor verder informatie neem contact op met opleidingscoördinator Sandy Van Asbroeck: sandy.vanasbroeck@cvosemper.be

Bereikbaar via tel: 02/892 24 13 op ma. (13u-16.30u), donderdag (8u-14u) en vrijdag (8u-14u)

Modules

 

Evaluatie

Per module deelt de lesgever mee wat zij verwacht van jou en hoe de evaluatie verloopt. In het secundair volwassenonderwijs is een tweede evaluatieperiode niet toegestaan. Regelmatig krijg je feedback over je leerproces. Dit kan onder de vorm van:

  • opdrachten in de klas
  • schriftelijke en/of mondelinge toetsen
  • evaluatie van de praktijk (afhankelijk van de module)
  • evaluatie van de basisattitudes

Tijdens de stages ondersteunen de begeleider op de stagevloer (mentor) en de begeleider van de school (supervisor) je in je groeiproces. Op regelmatige basis vinden er op school supervisiemomenten plaats. Tijdens deze momenten worden ervaringen uitgewisseld, vragen beantwoord, eventuele problemen besproken en werk je aan je persoonlijke groei. Hiervoor maken we gebruik van een persoonlijk groeiboek.

Traject

Het modeltraject duurt 1 jaar en gaat door in dagonderwijs en in afstandsonderwijs (les op zaterdagvoormiddag)

De opleiding geeft recht op een certificaat van kinderbegeleider baby’s en peuters en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 4 van Kinderbegeleider. Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs.

Vrijstellingen

Het is best mogelijk dat je niet alle modules hoeft te volgen, omdat je al een certificaat of diploma hebt behaald! Bij de intake kijken we na op welke vrijstellingen je recht hebt.

Waar en wanneer?

Campus Meise-Jette, Stationsstraat 35, 1861 Meise

Start: september

Inschrijvingsgeld

Je betaalt max. € 1,50 per lesuur met een limiet van € 300 per semester. Om in aanmerking te komen voor een VDAB-contract moet je minstens deeltijds werken in de kinderopvang.

Opleidingscheques worden aanvaard. Daarmee betaal je ongeveer de helft van de kostprijs.