Je kan je online inschrijven. Hoe? Ga eerst op zoek naar je cursus en kies dan Waar en wanneer