5 extra handelingen voor zorgkundigen

Op 18 maart 2019 werd het KB dat het takenpakket van de zorgkundige uitbreidt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wijzigingen in dit KB zijn van die aard dat de huidige geregistreerde zorgkundigen binnen Vlaanderen voortaan de toelating krijgen om extra handelingen uit te voeren, op voorwaarde dat zij een opleidingsprogramma van minstens 150 effectieve uren (les en stage inbegrepen) volgen.

De bijkomende verpleegkundige handelingen waarover sprake zijn de volgende:

  • meten van vitale parameters: temperatuur, pols, bloeddruk, ademhaling, bewustzijn, pijn en glycemie
  • toedienen medicatie: oraal, via inhalatie, rectaal, oogindruppeling, oorindruppeling,
    percutaan, subcutaan enkel voor wat betreft gefractioneerde heparine
  • toedienen voeding en vocht via orale weg, ook bij mensen met slikstoornissen.
  • manueel verwijderen van faecalomen
  • verwijderen en heraanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen

 

CVO Semper campus Meise richt deze vorming in vanaf begin februari. Meer info over de lesdata kunt u opvragen via sandy.vanasbroeck@cvosemper.be

Na het volgen van deze opleiding krijg je een attest.

Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques en voor educatief verlof.

Modules

Infomomenten

De eerstvolgende start is september 2020.

Registreer voor een van de infosessies:

-Maandag 8 juni om 18.30u

-Donderdag 18 juni om 9u

Voor verder informatie neem contact op met opleidingscoördinator Sandy Van Asbroeck: sandy.vanasbroeck@cvosemper.be

Bereikbaar via tel: 02/892 24 13 op ma. (13u-16.30u), donderdag (8u-14u) en vrijdag (8u-14u)