Uitvaartmede­werker/uitvaart­manager

Wie in de uitvaartsector werkt of wil werken, kan zich via deze opleiding professionaliseren in de uitvaarzorg. Naast theorie is er veel praktijk, ook via werkplekleren. Je leert hoe je op een respectvolle manier omgaat met mensen die in rouw zijn en hoe je een uitvaart mee helpt uitvoeren.

Infomomenten

Wil je mee zorgen voor een waardig afscheid van mensen?

Wat ga ik leren?

- Module logistiek uitvaartonderneming

In deze module leer je het materieel en de accessoires klaarmaken die nodig zijn voor de uitvaart, de logistieke ruimtes, installaties, materieel en materiaal schoonmaken, het preventief of curatief basisonderhoud van machines of utrustingen uitvoeren alsook het stockbeheer opvolgen.

Er wordt steeds aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn én het handelen volgens de professionele gedragscode.

Deze module wordt gerealiseerd via een relevant aandeel werkplekleren.

- Module voorafgaand aan de uitvaart

In deze module leer je aspecten van de organisatie voorafgaand aan de uitvaart uitvoeren met in begrip van het ophalen van de post-mortemdocumenten alsook het behandelen en presenteren van het lichaam. Er wordt steeds aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn én het handelen volgens de professionele gedragscode.

Deze module wordt gerealiseerd via een relevant aandeel werkplekleren.

- Module ondersteunen uitvaartceremonie

In deze module leer je ondersteuning bieden tijdens de uitvoering van de uitvaartceremonie. Er wordt steeds aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn én het handelen volgens de professionele gedragscode.

Gelet op de eigenheid/inhoud van deze module wordt deze grotendeels gerealiseerd via werkplekleren.

Modules

Infomomenten

Er is momenteel geen opstart.

Contact: opleidingscoördinator Sandy Van Asbroeck: sandy.vanasbroeck@cvosemper.be

Bereikbaar via tel: 02/892 24 13 op ma. (13u-16.30u), donderdag (8u-14u) en vrijdag (8u-14u)

Evaluatie

Per module deelt de lesgever mee wat zij verwacht van jou en hoe de evaluatie verloopt. In het secundair volwassenonderwijs is een tweede evaluatieperiode niet toegestaan. Regelmatig krijg je feedback over je leerproces. Dit kan onder de vorm van:

  • opdrachten in de klas
  • schriftelijke en/of mondelinge toetsen
  • evaluatie van de praktijk (afhankelijk van de module)
  • evaluatie van de basisattitudes

Traject

De opleiding van Uitvaartmedewerker duurt 1 jaar.

De opleiding is modulair en deeltijds. Je volgt 1 dag per week les, soms via werkplekleren.

In 2019-2020 richten we de eerste drie modules van de opleiding in, die leiden tot het deelcertificaat Uitvaartmedewerker.  Trajecten kunnen aangepast worden naargelang je eigen mogelijkheden in samenspraak met de coördinator.

Traject opleiding uitvaartmedewerker

Waar en wanneer?

Campus Meise-Jette, Stationsstraat 35, 1861 Meise

Start in september

Inschrijvingsgeld

Je betaalt max. € 1,50 per lesuur met een limiet van € 300 per semester.