Kinderbegeleider baby's en peuters - CVO Semper
Schrijf je in

Kinderbegeleider baby's en peuters


Je hebt een ruime interesse in het werken met baby’s en peuters? En je wilt later graag je eigen gezinsopvang openen, werken in een gemotiveerd team of misschien wel op zelfstandige basis aan de slag gaan? Dan is de opleiding Kinderbegeleider baby’s en peuters beslist iets voor jou!

Je kan de opleiding Kinderbegeleider baby's en peuters combineren met de algemene vakken (AAV) om zo in 1,5 jaar je diploma secundair onderwijs te behalen!

Info

Wat leer je?

De opleiding bestaat uit een brede waaier aan modules waarin omgaan met baby’s en peuters in al haar aspecten aan bod komt: verzorging, voeding en pedagogie van baby’s en peuters, basisprincipes van levensreddend handelen, communicatie met jonge kinderen en hun gezin… Ook werken in een kinderopvang komt aan bod en je leert hoe je kunt samenwerken in een team. 

De opleiding wordt grotendeels aangeboden via werkplekleren, wat betekent dat je een groot deel van de inhouden aanleert op de werkplek. Op het einde van de opleiding, pas je alle verworven kennis en inzichten toe in de praktijk tijdens de stagemodule. 

Je volgt een aantal basismodules:
De kinderopvang en ik (20 lestijden)

 • Wegwijs geraken in de omgevings- en handelingscontext van een kinderbegeleider
 • Verwerven van inzicht in de vereiste competenties
 • In kaart brengen van de eigen beginsituatie

Basisprincipes van pedagogisch handelen (40 lestijden)

 • Bekijken van het kind in zijn totaliteit
 • Welbevinden en betrokkenheid van het kind
 • Behoeften en individuele ontwikkeling van het kind
 • Methodieken 
 • Observeren en reflecteren

Communicatieve vaardigheden in de kinderopvang (20 lestijden)

 • Heldere, doelgerichte en empathische communicatie
 • Overbrengen van een duidelijke boodschap

Omgaan met diversiteit in de kinderopvang (60 lestijden, waarvan 30 werkplekleren)

 • Op een respectvolle manier leren omgaan met:
  • Verschillende culturele achtergronden
  • Verschillende gezinsvormen
  • Maatschappelijk kwetsbare gezinnen 
  • Kinderen met specifieke zorgbehoeften

EHBO en levensreddend handelen (8 lestijden)

 • Benaderen van een levensbedreigende situatie
 • Basisprincipes en regelgeving met betrekking tot EHBO
 • EHBO-vaardigheden: omgaan met verstikking, bloedingen, brandwonden, breuken, snijwonden, beroerte, hartaanval, vergiftiging, epilepsie, zonnesteek …
 • Herkennen en signaleren van symptomen die verwijzen naar gevaar

Kwaliteitsvol werken in de kinderopvang (60 lestijden, waarvan 30 werkplekleren)

 • Leren reflecteren over visie en kwaliteit
 • Verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang

Samenwerken met gezinnen en hun context (60 lestijden, waarvan 30 werkplekleren)

 • Leren samenwerken met gezinnen, ouders
 • Overleg met ouders
 • Ouderparticipatie 

Samenwerken in het team en interdisciplinair (30 lestijden, waarvan 15 werkplekleren)

 • Constructief samenwerken in een team en met externen
 • Uitwisselen van informatie
 • Overleggen en afspraken maken
 • Feedback geven en ontvangen
 • Gepast omgaan met conflicten

Basis verzorging (30 lestijden, waarvan 15 werkplekleren)

 • Toepassen van de basisprincipes met betrekking tot verzorging, hygiëne, preventie en ergonomie

Begeleide intervisie kinderbegeleider 1 (10 lestijden)

 • Reflectiemoment over het eigen leerproces als begeleider in de kinderopvang, gekoppeld aan de basismodules met werkplekleren
 • Bijsturen van het eigen handelen 

Je volgt een aantal specifieke modules voor baby’s en peuters:

Pedagogisch handelen baby’s en peuters (60 lestijden, waarvan 30 werkplekleren)

 • Optimaliseren van het welbevinden en de betrokkenheid van baby’s en peuters
 • Stimuleren van positieve interactie
 • Sociaal-emotionele behoeften
 • Begeleiden van aankomst en afhaalmomenten

Verzorging baby’s en peuters (60 lestijden, waarvan 30 werkplekleren)

 • Inspelen op de fysieke behoeften van een baby/peuter 
 • Toedienen van dagelijkse zorgen
 • Stimuleren van zelfzorg
 • Herkennen van én inspelen op ziektesignalen
 • Verantwoord handelen bij extra zorgbehoeften

Voeding baby’s en peuters (40 lestijden, waarvan 20 werkplekleren)

 • Bereiden van aangepaste voeding 
 • Organiseren en begeleiden van het eetmoment

Spel baby’s en peuters (80 lestijden, waarvan 40 werkplekleren)

 • Ontwikkelen van baby’s en peuters stimuleren met behulp van spel
 • Creëren van een uitdagende speelomgeving

Indeling tijd en ruimte baby’s en peuters (30 lestijden)

 • Creëren van een aangename, hygiënische en veilige leefomgeving
 • Efficiënt werken
 • Doelgericht gebruiken van tijd en ruimte
 • Rust- en bewegingsmomenten organiseren

Begeleide intervisie kinderbegeleider baby’s en peuters 2 (10 lestijden)

 • Reflectiemoment over het eigen leerproces als begeleider in de kinderopvang, gekoppeld aan de specifieke modules baby/peuter met werkplekleren
 • Bijsturen van het eigen handelen 

Stage kinderbegeleider baby’s en peuters (80 lestijden)

 • Begeleiden en ondersteunen van alle activiteiten
 • Reflecteren 
 • Bijdragen tot verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang

Begeleide intervisie kinderbegeleider baby’s en peuters 3 (10 lestijden)

 • Reflectiemoment over het eigen leerproces als begeleider in de kinderopvang, gekoppeld aan de stage
 • Bijsturen van het eigen handelen

Hoe lang duurt de opleiding?

Het modeltraject duurt 1 jaar in het dagonderwijs. Als je er voor kiest om de lessen op zaterdag te volgen, duurt het modeltraject 1,5 jaar én heb je ook heel wat afstandslessen (we spreken dan van gecombineerd onderwijs). 

Het kan ook op jouw maat.

Behaal ik een diploma of een certificaat?

De diplomagerichte opleiding Kinderbegeleider baby’s en peuters leidt tot een certificaat. Volg je de opleiding Aanvullende Algemene Vorming, dan krijg je ook een certificaat daarvoor. Met beide certificaten behaal je het diploma secundair onderwijs. 

Heb je al een diploma secundair onderwijs? Dan krijg je na de diplomagerichte opleiding Kinderbegeleider baby’s en peuters een extra diploma. 

Wil je meer info voer de opleiding Aanvullende Algemene Vorming, klik dan hier.

Is er begeleiding tijdens de opleiding?

We geven begeleiding op maat. We hebben oog voor leermoeilijkheden en respecteren je tempo. We voorzien mogelijkheden tot remediëring.

Met de trajectbegeleider kan je op elk moment je traject bespreken, zodat er kan bijgestuurd worden waar nodig.

Bekijk hier een filmpje met meer info:

Kan ik starten met deze opleiding?

Leeftijd

Om in te schrijven moet je minimum 18 jaar zijn. Als je 18 jaar wordt voor 31 december, kan je in september starten.

Werkplekleren

Om toegelaten te worden op een werkplek ben je medisch geschikt en in orde met de hepatitis A en B-vaccinaties. Je kan een attest van goed gedrag en zeden voorleggen.

Taalniveau

Omdat alle vakken in het Nederlands worden gegeven, moet je goed Nederlands spreken en schrijven. Als anderstalige heb je een certificaat van het Nederlands, Threshold 4 (B1) behaald.

ICT

Je beheerst basis ICT-vaardigheden en het is handig als je thuis over een computer en internetverbinding beschikt. Spreek ons zeker aan als dat niet zo is.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor deze opleiding?

Het is best mogelijk dat je niet alle modules hoeft te volgen, omdat je al een certificaat of diploma hebt behaald! Bij de intake kijken we na op welke vrijstellingen je recht hebt.

Hoeveel kost de opleiding?

Je betaalt max. € 1,50 per lesuur met een limiet van € 300 per semester. Vermindering van inschrijvingsgeld is mogelijk. Daarnaast betaal je per module een bijdrage voor het cursusmateriaal (kopieën, syllabi en/of handboek, eventueel activiteiten).

Hoe kan ik mij inschrijven?

Je neemt deel aan één van onze infosessies waarvoor je je vooraf registreert.

Na het infomoment is er een persoonlijk gesprek, we maken een traject op met jou.  Daarna kan je je inschrijven voor de opleiding

Voor verdere informatie kan je contact opnemen met de opleidingscoördinator Sandy Van Asbroeck: sandy.vanasbroeck@cvosemper.be, tel 0456/06 62 51

De prijs wordt bepaald volgens je traject

Aantal lestijden: 708 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Inschrijven

 

Meer info over het rooster van deze opleiding volgt.

Misschien ben je ook wel geïnteresseerd in de volgende opleidingen:

Zorgkundige

In de diplomagerichte opleiding Zorgkundige leer je zorg aanbieden op maat. Zorg je graag voor andere mensen? Kan je je inleven in de hulpvragen van de ...

Kennismaken met en werken in de gezinsopvang

Je wenst kinderen te begeleiden binnen je eigen gezinsopvang, maar je beschikt nog niet over een geldig kwalificatiebewijs? Je hebt een kwalificatiebewijs ...

Medisch Administratief Assistent

Je hebt een ruime interesse in de medische sector en in het onthalen van mensen? Je wilt je verdiepen in specifieke medische software? Je toont interesse ...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper