Schrijf je in

Verder met Microsoft Office

Officiële benaming: ICT en Administratie - Content integreren (ODB-Y00075-012)

In deze cursus zoomen we niet alleen verder in op de pakketten Word en Excel, we maken ook kennis met de programma's Powerpoint (presentaties) en Publisher (publicaties). Doorheen de cursus ligt de focus op het “integreren/combineren” van gegevens uit deze en andere toepassingen.

Info

Wat leer je?

  • je leert met verzendlijsten werken om gegevenslijsten uit Excel in een Word- of Publisherbestand in te voegen en zo een gepersonaliseerde brief te maken, etiketten af te drukken, enz...
  • je leert een hyperlink gebruiken om een koppeling te leggen tussen bestanden onderling of naar een website.
  • je leert de inhoud uit diverse bronnen kopiëren en plakken in andere documenten, rekening houdend met de mogelijke plakopties.
  • je leert afbeeldingen invoegen, video insluiten enzovoort.
  • je leert thema's gebruiken om je documenten over de MS Office programma's heen eenzelfde opmaak te geven.

Deze cursus is het vervolg op de cursus Start to Office of Word, Excel en Powerpoint basis.

Als je nog geen van deze cursussen gevolgd hebt, moet je je voorkennis aantonen via de online instaptest over het basisgebruik van de computer en de instaptest over de basiskennis van Microsoft Office.

€ 100  exclusief eventuele benodigdheden tijdens de les

De prijs is samengesteld uit:

  • Het wettelijk inschrijvingsgeld: € 90
  • Opleidingsbenodigdheden: € 10 (Inclusief cursusmateriaal en/of digitaal materiaal en/of grondstoffen, ...)

Aantal lestijden: 60 (inclusief evaluatie en deliberatie)

Heb ik recht op een korting of een premie?

Inschrijven

 

Meer info over het rooster van deze opleiding volgt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper