Threshold 4 @COMBI

Schriftelijk? Mondeling?

  • Wil je vooral oefenen op Schrijven en Lezen, dan kies je Schriftelijk.
  • Als je meer wil oefenen op Spreken en Luisteren, kies je Mondeling.
  • Je kan deze formules natuurlijk ook combineren.

Verkort/Verlengd?

  • In een verkorte cursus verwerk je de leerstof in een hoger tempo. Geknipt voor wie weinig tijd heeft en snel leert. 
  • In een verlengde cursus verwerk je de leerstof in een rustiger tempo en krijg je meer oefeningen. Ideaal voor iemand die behoefte heeft aan wat meer herhaling en begeleiding. 

@COMBI%?

Na @COMBI zie je het percentage online afstandsonderwijs. @COMBI25% bijvoorbeeld betekent dus 25% afstandsonderwijs en 75% les in de klas.