Hoe een inschrijving annuleren?

Krijg ik mijn inschrijvingsgeld terug als ik stop met de cursus?

 • Neen, je krijgt je inschrijvingsgeld niet terugbetaald als je stopt met de cursus.
 • Er zijn 3 uitzonderingen:
  • Als je annuleert voor de start van de cursus (voor de éérste les).
  • Als je omwille van ernstige medische redenen annuleert.
  • Als je te horen krijgt na de start van de cursus dat bij controle van je dossier vastgesteld werd dat je meer inschrijvingsgeld moet betalen dan je aanvankelijk werd meegedeeld (bijvoorbeeld omdat je voor de 4e keer dezelfde module volgt en het CVO in dat geval verplicht is je dubbel inschrijvingsgeld aan te rekenen, of omdat je vrijstellingsdocumenten niet meer geldig waren op het ogenblik van de inschrijving). 

Krijg ik mijn inschrijvingsgeld terug als de leerkracht ziek is of als de lessen niet doorgaan door overmacht?

 • Neen, in geen van beide gevallen kunnen we je inschrijvingsgeld terugbetalen. Als CVO moeten wij immers zelf alle inschrijvingsgelden doorstorten aan de Vlaamse Overheid: betalen we jou terug, lijden we zelf verlies.
 • We doen er wel alles aan om in geval van ziekte van de leerkracht een vervanger (contactles of afstandsles) of een vervangende taak te voorzien vanaf de 2e dag ziekteverlof.

Moet ik verwittigen als ik stop met de cursus?

 • Ja, verwittig je leerkracht.
 • Als je deze cursus misschien later ooit nog wil volgen, verwittig dan ook het secretariaat en vraag om je uit te schrijven. Als je meer dan 3x dezelfde cursus volgt (zonder je uit te schrijven), moet je immers dubbel inschrijvingsgeld betalen.