Opleidingskrediet

Kan ik Vlaams Opleidingsverlof (=VOV) krijgen?

 • Ja, op volgende voorwaarden:
  • Je volgt:
  • Je bent minstens 50% tewerkgesteld in de privé-sector.
  • Je bedrijf is gevestigd in het Vlaams Gewest en dit staat zo op je arbeidscontract.
  • Je neemt deel aan de evaluatie(s) van de opleiding.
 • Als je Vlaams Opleidingsverlof wil krijgen, moet je dit melden aan het secretariaat van het CVO. Je krijgt dan een inschrijvingsformulier dat je aan je werkgever kan bezorgen.
 • Je kan voor maximaal 125u Vlaams Opleidingsverlof krijgen.
 • Jij krijgt meer verlofdagen en je werkgever heeft geen financieel nadeel.
 • Meer informatie op: Vlaams opleidingsverlof in 10 stappen.

Kan ik betaald educatief verlof (=BEV) krijgen?

 • Sinds 1 september 2019 werd het Betaald Educatief Verlof vervangen door het Vlaams Opleidingsverlof.
 • Het Betaald Educatief Verlof blijft nog bestaan tot 31 december 2021 voor:
  • Werknemers van bedrijven gevestigd in Brussel of Wallonië.
  • Cursisten die al in schooljaar 2018-2019 een opleiding volgden met betaald educatief verlof en ook in schooljaar 2020-2021 nog een module van deze opleiding volgen. Voor CVO Semper is dit het geval voor opleidingen Spaans, Italiaans en Portugees (niveaus 4, 5 of 6).
 • Je mag maximaal 10% van de lessen per trimester ongewettigd afwezig zijn. Ben je meer afwezig, dan verlies je het recht op Betaald Educatief Verlof en kan je werkgever je het loon van deze verlofdagen terugvragen.
 • Opgelet: bij cursussen met e-learning tellen de afstandslessen niet mee voor het B.E.V. Indien er verplicht wordt overgeschakeld op e-learning (bijvoorbeeld bij coronamaatregelen) komen de afstandslessen wel in aanmerking voor B.E.V.
 • Meer informatie via de website van de Vlaamse Regering, via de website van de Brusselse Regering of via de website van de Waalse Regering.