;

Engels 7

Officiële benaming:

  • Engels 7 A+B Spreken en Luisteren = Engels Vantage 1A & 1B = Engels 3.1 = ERK-niveau B2
  • Engels 7 A+B Schrijven en Lezen = Engels Vantage 2A & 2B = Engels 3.2 = ERK-niveau B2