;

Nederlands Vantage

Officiële benaming: NT2 Vantage = NT2 richtgraad 3 = ERK-niveau B2

Je spreekt en begrijpt de taal al zeer goed maar je kan nog wat oefening gebruiken om ook genuanceerdere gesprekken te kunnen voeren en begrijpen.

Je kan kiezen voor contactlessen of voor e-learning. Hier meer details over e-learning.