Afwezigheden

Ik ben een paar weken afwezig geweest in de les. Kan ik een inhaalles krijgen en/of mijn evaluatie op een later moment afleggen?

  • Als je een geldige reden voor je afwezigheid hebt, kan de leerkracht je doorverwijzen naar het openleercentrum of het leerplatform om je bij te spijkeren. De leerkracht is niet verplicht jou een inhaalles te geven.
  • Als je een geldige reden voor je afwezigheid hebt, kan de leerkracht je evaluatie op een later moment afnemen.

Moet ik iets laten weten als ik afwezig ben?  

  • Ja, dit is verplicht voor 
  • Voor alle andere cursisten is het enkel verplicht op het ogenblik van evaluaties. Het is echter een vorm van essentiële beleefdheid om ook bij afwezigheden op andere lesmomenten je leerkracht te verwittigen.