Schrijf je in

Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

Je hebt een ruime interesse in het werken met schoolgaande kinderen? En je wilt later graag je eigen gezinsopvang openen, een kleuterleerkracht ondersteunen of werken in een gemotiveerd team in een IBO? Dan is de opleiding Kinderbegeleider schoolgaande kinderen beslist iets voor jou!

Je kan de opleiding Kinderbegeleider schoolgaande kinderen combineren met de algemene vakken (AAV) om zo in 1,5 jaar je diploma secundair onderwijs te behalen!

Wat leer je?

De opleiding bestaat uit een brede waaier aan modules waarin omgaan met kinderen tussen 3 en 12 jaar in alle aspecten aan bod komt: pedagogie van het schoolgaande kind, voeding en verzorging, aanbieden van spel, basisprincipes van levensreddend handelen, communicatie met kinderen en hun gezin… Ook werken in een kinderopvang komt aan bod en je leert hoe je kunt samenwerken in een team.

De opleiding wordt grotendeels aangeboden via werkplekleren, wat betekent dat je een groot deel van de inhouden aanleert op de werkplek. Op het einde van de opleiding, pas je alle verworven kennis en inzichten toe in de praktijk tijdens de stagemodule. 

Je volgt een aantal basismodules:
De kinderopvang en ik (20 lestijden)

 • Wegwijs geraken in de omgevings- en handelingscontext van een kinderbegeleider
 • Verwerven van inzicht in de vereiste competenties
 • In kaart brengen van de eigen beginsituatie

Basisprincipes van pedagogisch handelen (40 lestijden)

 • Bekijken van het kind in zijn totaliteit
 • Welbevinden en betrokkenheid van het kind
 • Behoeften en individuele ontwikkeling van het kind
 • Methodieken 
 • Observeren en reflecteren

Communicatieve vaardigheden in de kinderopvang (20 lestijden)

 • Heldere, doelgerichte en empathische communicatie
 • Overbrengen van een duidelijke boodschap

Omgaan met diversiteit in de kinderopvang (60 lestijden, waarvan 30 werkplekleren)

 • Op een respectvolle manier leren omgaan met:
  • Verschillende culturele achtergronden
  • Verschillende gezinsvormen
  • Maatschappelijk kwetsbare gezinnen 
  • Kinderen met specifieke zorgbehoeften

EHBO en levensreddend handelen (8 lestijden)

 • Benaderen van een levensbedreigende situatie
 • Basisprincipes en regelgeving met betrekking tot EHBO
 • EHBO-vaardigheden: omgaan met verstikking, bloedingen, brandwonden, breuken, snijwonden, beroerte, hartaanval, vergiftiging, epilepsie, zonnesteek …
 • Herkennen en signaleren van symptomen die verwijzen naar gevaar

Kwaliteitsvol werken in de kinderopvang (60 lestijden, waarvan 30 werkplekleren)

 • Leren reflecteren over visie en kwaliteit
 • Verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang

Samenwerken met gezinnen en hun context (60 lestijden, waarvan 30 werkplekleren)

 • Leren samenwerken met gezinnen, ouders
 • Overleg met ouders
 • Ouderparticipatie 

Samenwerken in het team en interdisciplinair (30 lestijden, waarvan 15 werkplekleren)

 • Constructief samenwerken in een team en met externen
 • Uitwisselen van informatie
 • Overleggen en afspraken maken
 • Feedback geven en ontvangen
 • Gepast omgaan met conflicten

Basis verzorging (30 lestijden, waarvan 15 werkplekleren)

 • Toepassen van de basisprincipes met betrekking tot verzorging, hygiëne, preventie en ergonomie

Begeleide intervisie kinderbegeleider 1 (10 lestijden)

 • Reflectiemoment over het eigen leerproces als begeleider in de kinderopvang, gekoppeld aan de basismodules met werkplekleren
 • Bijsturen van het eigen handelen 

Je volgt een aantal specifieke modules voor schoolgaande kinderen:

Pedagogisch handelen schoolgaande kinderen (60 lestijden, waarvan 30 werkplekleren)

 • Inzicht verwerven in de globale ontwikkeling van het schoolgaande kind
 • Optimaliseren van het welbevinden en de betrokkenheid van schoolgaande kinderen
 • Stimuleren van positieve interactie
 • Sociaal-emotionele behoeften

Zorg schoolgaande kinderen (30 lestijden, waarvan 15 werkplekleren)

 • Inspelen op de fysieke behoeften van een schoolgaand kind 
 • Toedienen van dagelijkse zorgen
 • Stimuleren van zelfzorg
 • Herkennen van én inspelen op ziektesignalen
 • Verantwoord handelen bij extra zorgbehoeften

Voeding schoolgaande kinderen (30 lestijden, waarvan 15 werkplekleren)

 • Bereiden van aangepaste voeding 
 • Organiseren en begeleiden van het eetmoment

Spel schoolgaande kinderen (80 lestijden, waarvan 40 werkplekleren)

 • Een open speelaanbod organiseren voor schoolgaande kinderen
 • Creëren van een speel- en leeromgeving

Indeling tijd en ruimte schoolgaande kinderen (30 lestijden)

Creëren van een aangename, hygiënische en veilige leefomgeving

 • Efficiënt werken
 • Doelgericht gebruiken van tijd en ruimte
 • Rust- en bewegingsmomenten organiseren

Begeleide intervisie kinderbegeleider schoolgaande kinderen 2 (10 lestijden)

 • Reflectiemoment over het eigen leerproces als begeleider in de kinderopvang, gekoppeld aan de specifieke modules schoolgaande kinderen met werkplekleren
 • Bijsturen van het eigen handelen 

Stage kinderbegeleider schoolgaande kinderen (80 lestijden)

 • Begeleiden en ondersteunen van alle activiteiten
 • Reflecteren 
 • Bijdragen tot verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang

Begeleide intervisie kinderbegeleider schoolgaande kinderen 3 (10 lestijden)

 • Reflectiemoment over het eigen leerproces als begeleider in de kinderopvang, gekoppeld aan de stage
 • Bijsturen van het eigen handelen 

Hoe lang duurt de opleiding?

Het modeltraject duurt 1 jaar in het dagonderwijs. Het kan ook op jouw maat.

Behaal ik een diploma of een certificaat?

De diplomagerichte opleiding Kinderbegeleider schoolgaande kinderen leidt tot een certificaat. Volg je de opleiding Aanvullende Algemene Vorming, dan krijg je ook een certificaat daarvoor. Met beide certificaten behaal je het diploma secundair onderwijs. 

Heb je al een diploma secundair onderwijs? Dan krijg je na de diplomagerichte opleiding Kinderbegeleider schoolgaande kinderen een extra diploma. 

Wil je meer info voer de opleiding Aanvullende Algemene Vorming, klik dan hier.

Is er begeleiding tijdens de opleiding?

We geven begeleiding op maat. We hebben oog voor leermoeilijkheden en respecteren je tempo. We voorzien mogelijkheden tot remediëring.

Met de trajectbegeleider kan je op elk moment je traject bespreken, zodat er kan bijgestuurd worden waar nodig.

Bekijk hier een filmpje met meer info:

Kan ik starten met deze opleiding?

Leeftijd

Om in te schrijven moet je minimum 18 jaar zijn. Als je 18 jaar wordt voor 31 december, kan je in september starten.

Werkplekleren

Om toegelaten te worden op een werkplek ben je medisch geschikt en in orde met de hepatitis A en B-vaccinaties. Je kan een attest van goed gedrag en zeden voorleggen.

Taalniveau

Omdat alle vakken in het Nederlands worden gegeven, moet je goed Nederlands spreken en schrijven. Als anderstalige heb je een certificaat van het Nederlands, Threshold 4 (B1) behaald.

ICT

Je beheerst basis ICT-vaardigheden en het is handig als je thuis over een computer en internetverbinding beschikt. Spreek ons zeker aan als dat niet zo is.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor deze opleiding?

Het is best mogelijk dat je niet alle modules hoeft te volgen, omdat je al een certificaat of diploma hebt behaald! Bij de intake kijken we na op welke vrijstellingen je recht hebt.

Hoeveel kost de opleiding?

Je betaalt max. € 1,50 per lesuur met een limiet van € 300 per semester. Vermindering van inschrijvingsgeld is mogelijk. Daarnaast betaal je per module een bijdrage voor het cursusmateriaal (kopieën, syllabi en/of handboek, eventueel activiteiten).

Hoe kan ik mij inschrijven?

Je neemt deel aan een van onze onze infosessies.
Hier kan je je registreren voor de infosessie in Meise.

Voor meer info neem je contact op met de opleidingscoördinator Sandy Van Asbroeck: sandy.vanasbroeck@cvosemper.be, tel 02/892 24 13 - gsm 0456/06 62 51.

Na een persoonlijk gesprek maken we een traject op met jou.  Daarna kan je je inschrijven voor de opleiding.

Meer info?

Onze trajectbegeleiders helpen je graag verder!

Neem contact op

Lesuren & locaties

Meer info over het rooster van deze opleiding volgt.

Misschien ben je ook wel geïnteresseerd in de volgende opleidingen:

Kennismaken met en werken in de gezinsopvang

Je wenst kinderen te begeleiden binnen je eigen gezinsopvang, maar je beschikt nog niet over een geldig kwalificatiebewijs? Je hebt een kwalificatiebewijs ...

EHBO en levensreddend handelen

EHBO en levensreddend handelen  

Kennismaken met de gezinsopvang

Je wenst kinderen te begeleiden binnen je eigen gezinsopvang, maar je beschikt nog niet over een geldig kwalificatiebewijs? Je hebt een kwalificatiebewijs ...

Laat je inspireren

Infosessies diploma secundair en beroepsopleidingen

Infosessies diploma secundair en beroepsopleidingen

Ben je ouder dan 18 en heb je het diploma secundair onderwijs nog niet behaald? Je bent lang niet de enige. Grijp nu je kans!

Infomoment Loodgieter i.s.m. Crescendo CVO

Infomoment Loodgieter i.s.m. Crescendo CVO

Wil je aan de slag als zelfstandig loodgieter in hoofd- of bijberoep? Dan is de opleiding Loodgieter echt iets voor jou! 

Infosessies zorgopleidingen

Infosessies zorgopleidingen

Heb jij een hart voor zorg? Maak nu een afspraak voor een infosessie en start in september met jouw opleiding!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Instapaper